ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00
Kurzovní lístek
30.5. 31.5. Rozdíl
GBP 27,297 27,473 -0,176
USD 22,117 22,076 0,041
EUR 23,695 23,715 -0,02
Investice

INVESTICE

Jednorázová investice
Pravidelná investice
1 Vyplňte formulář
2 Kontakt pro makléře
|Kč|
|Kč|
|Kč|
Jaké máte praktické zkušenosti s finančními produkty?
0
Nemám žádné zkušenosti / Mám zkušenosti s bankovními produkty (spořící účet, termínovaný vklad).
 
1
Mám zkušenosti také se stavebním spořením, životním pojištěním, důchodovým a penzijním spořením.
 
2
Mám zkušenosti také s investičními produkty (podílové listy, akcie apod.), mám základní znalosti a uvědomuji si rizika spojená s investováním / aktivně a pravidelně investuji déle než 6 měsíců.
 
3
Mám velké zkušenosti s investičními produkty (podílové listy, akcie apod.), mám široké znalosti auvědomuji si plně rizika spojená s investováním / aktivně investuji déle než 3 roky nebo se tím živím.
 
Vyberte variantu se správným řazením od produktů s nejvyšší do nejnižší míry likvidity?
0
Důchodové/penzijní spoření, otevřený podílový fond nebo akcie, termínovaný vklad.
 
1
Otevřený podílový fond nebo akcie, termínovaný vklad, důchodové/penzijní spoření.
 
0
Stavební spoření, důchodové/penzijní spoření, otevřený podílový fond nebo akcie.
 
Jaký je Váš investiční horizont, jak dlouhou dobu plánujete investovat?
8
Dlouhodobě, více než pět let.
 
5
Dva až pět let.
 
2
Jeden až dva roky.
 
0
Krátkodobě, maximálně jeden rok.
 
Jak způsobem budete investovat své prostředky?
0
Jednorázově, příp. v několika málo vkladech.
 
2
Pravidelnými vklady.
 
1
Nepravidelnými vklady v různé výši.
 
Co preferujete při investování, výnos nebo jistotu?
0
Preferuji jistotu (minimální riziko), i když to může znamenat nízký výnos.
 
3
Akceptuji částečné riziko, ale spíše nižší míru kolísání investice, investuji pro vyšší výnos a jsem si vědom(a), že hodnota mé investice může také poklesnout.
 
6
Preferuji vysoký výnos, i když to může znamenat, že hodnota mé investice bude výrazně kolísat.
 
Sníží-li se náhle hodnota Vaší investice o 10-15 %, jak zareagujete?
0
Okamžitě požádám o prodej investice a zabráním dalším ztrátám.
 
3
Počkám, bude-li hodnota investice i nadále výrazně klesat, požádám o její prodej.
 
6
Využiji této příležitosti a za nižší ceny zvýším svou investici.
 
Jakou část Vašeho majetku (resp. pravidelných příjmů) představuje zamýšlená investice?
0
Většinovou část, tedy více než 66 % majetku (příjmů).
 
1
Velmi významnou část, tedy 33-66 % majetku (příjmů).
 
3
Významnou část, tedy 10-33 % majetku (příjmů).
 
6
Nevýznamnou část, tedy méně než 10 % majetku (příjmů).
 
Určete, jak naložíte s investicí v případě neočekávané potřeby hotovostních prostředků?
0
Mám málo úspor a případná potřeba bude primárně vykryta přeměnou investice na hotové peníze.
 
2
Mám možnost případnou potřebu vykrývat z jiných úspor, ale může nastat také situace, kdy bude nezbytné převést celou investici na hotovost před zamýšleným investičním horizontem.
 
4
Mám dostatek úspor a já málo pravděpodobné, že případná hotovostní potřeba by mě vedla k výběru podstatné části investice.
 
Jaký máte postoj ke strategii investice a k rizikovému profilu Vaší investice?
0
Plánuji ponechat strategii investice nezměněnou po celou dobu investování.
 
3
Hodlám snižovat rizikovost portfolia postupným přechodem k méně rizikovým investicím.
 
6
Hlavní část období plánuji investici s max.výnosem, finální část horizontu pak s minimálním rizikem.
 
Znáte parametry následujících produktů a dokážete vysvětlit jejich základní vlastnosti a rozdíly? Můžete označit i více odpovědí najednou.
1
Termínované vklady, spořicí účty.
 
1
Pojištění včetně investičního životního pojištění.
 
1
Penzijní připojištění.
 
1
Podílové listy podílových fondů.
 
2
Dluhopisy, akcie.
 
2
Deriváty.
 
Sledujete aktuální dění a vývoj na kapitálových trzích?
0
Nesleduji vůbec.
 
1
Sleduji jen občas, ale nečiním samostatně investiční rozhodnutí.
 
2
Sleduji pravidelně a na základě získaných informací činím rozhodnutí.
 
2
Sleduji pravidelně a provádím investiční analýzy.
 
Jaké je Vaše vzdělání nebo povolání (současné či minulé)?
0
Není ekonomického směru a nijak nesouvisí s kapitálovými trhy.
 
1
Je ekonomického směru a (částečně) souvisí s kapitálovými trhy.
 
3
Přímo souvisí s investičními nástroji a analýzou kapitálových trhů.
 
Zaškrtněte odpovědi, u kterých umíte vysvětlit obsah pojmů/principů obchodů?
1
Obchodování s akciemi na BCPP.
 
1
Nákup a zpětný odkup podílového listu.
 
1
Indexový certifikát a ETF.
 
1
Měnové zajištění (hedging).
 
2
Termínované obchody (forward, swap…).
 
2
Short sell (krátký prodej).
 
Již jste v minulosti využil(a) tyto produkty a služby? Vyberte všechny správné odpovědi.
1
Dosud jsem neinvestoval(a) a nemám zkušenosti s investicemi (s výjimkou zajištěných bankovních produktů, stavebního spoření a penzijního připojištění)
 
1
Kapitálové životní pojištění nebo zajištěné fondy
 
1
Investiční životní pojištění
 
1
Podílové fondy (peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, akciové)
 
2
Služby obhospodařování portfolia (portfolio management)
 
2
Služby obchodníka s cennými papíry při investování do akcií nebo dluhopisů (vyjma účasti v privatizaci)
 
2
Služby obchodníka s cennými papíry při investování do certifikátů, derivátů či využívání jiné složky techniky obchodování
 


Kolektivní investování s podílovým fondem, a to nákupem podílových listů nebo akcií znamená zpravidla výhodnější míru zhodnocení prostředků než individuální investování pro běžného investora. Svěřujete své prostředky k investování správci fondu, což je většinou odborník, který kvalifikovaně rozhoduje o umístění vaší investice.  Právě nezávislost, s níž můžeme vybírat z dalších fondů nezávislých investičních společností, Vám dává vysokou přidanou hodnotu. K jednotlivým investičním záměrům sledujte produktová doporučení v textu naší nabídky.

Co nejmenší pracnost a časové zatížení pro Vás je základem naší služby, přehled možností,  dostupnost služby a produktu, osobní odpovědnost vašeho osobního  makléře  a  Vaše spokojenost rozhodující.
1. V první kroku zadáte základní informace ke svému požadavku a ihned přehledně naleznete řadu zásadních informací pro předpokládanou výši investičního  zisku a podmínky investice v podílových fondech. Současně Vám zajistíme možnost  srovnání nabídky podílových fondů a jiná doporučení  makléřů - specialistů pro investice do podílových fondů.
2. V druhém kroku rozhodnete o svém výběru  o  předpokladu umístění investice do podílového fondu , uvedete Vaše kontaktní údaje  a závěrem potvrdíte svůj požadavek pro vypracování návrhu smlouvy s podílovým fondem.  Nyní je Váš osobní  makléř k dispozici, ihned zpracuje on- line Váš požadavek  v  zabezpečeném prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem a využitím jen pro Vás.  Makléřem předložená a Vámi elektronicky odsouhlasená  smlouva s podílovým fondem uzavírá celý proces výběru  žádaného investičního podílového fondu.      

Kolektivní investování v podílových fondech, a to nákupem podílových listů nebo akcií znamená zpravidla výhodnější míru zhodnocení prostředků než individuální investování pro běžného investora. Svěřujete své prostředky k investování správci fondu, což je většinou odborník, který kvalifikovaně rozhoduje o umístění vaší investice.  K jednotlivým investičním záměrům sledujte doporučení vyplývající z vašeho rizikového profilu (dle vyhodnocení investičního dotazníku).

Kolektivní investování v podílových fondech, a to nákupem podílových listů nebo akcií znamená zpravidla výhodnější míru zhodnocení prostředků než individuální investování pro běžného investora. Svěřujete své prostředky k investování správci fondu, což je většinou odborník, který kvalifikovaně rozhoduje o umístění vaší investice.  K jednotlivým investičním záměrům sledujte doporučení vyplývající z vašeho rizikového profilu (dle vyhodnocení investičního dotazníku).

Co nejmenší pracnost a časové zatížení pro Vás je základem naší služby, přehled možností,  dostupnost služby a produktu, osobní odpovědnost vašeho osobního  makléře  a  Vaše spokojenost je rozhodující. 
1. V první kroku zadáte základní informace k svému požadavku a ihned přehledně naleznete řadu zásadních informací pro předpokládanou výši investičního  zisku a podmínky investice v podílových fondech. Současně Vám  zajistíte  nabídky podílových fondů a jiná doporučení  makléřů - specialistů pro investice do podílových fondů.
2. V druhém kroku rozhodnete o svém výběru  o  předpokladu umístění investice do podílového fondu , uvedete Vaše kontaktní údaje  a závěrem potvrdíte svůj požadavek pro vypracování návrhu smlouvy s podílovým fondem
Nyní je Váš osobní  makléř k dispozici, ihned zpracuje on- line Váš požadavek  v  zabezpečeném prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem a využitím jen pro Vás.  Makléřem předložená a Vámi elektronický odsouhlasená  smlouva s podílovým fondem uzavírá celý proces výběru.

Co nejmenší pracnost a časové zatížení pro Vás je základem naší služby, přehled možností,  dostupnost služby a produktu, osobní odpovědnost vašeho osobního  makléře  a  Vaše spokojenost je rozhodující. 
1. V první kroku zadáte základní informace k svému požadavku a ihned přehledně naleznete řadu zásadních informací pro předpokládanou výši investičního  zisku a podmínky investice v podílových fondech. Současně Vám  zajistíte  nabídky podílových fondů a jiná doporučení  makléřů - specialistů pro investice do podílových fondů.
2. V druhém kroku rozhodnete o svém výběru  o  předpokladu umístění investice do podílového fondu , uvedete Vaše kontaktní údaje  a závěrem potvrdíte svůj požadavek pro vypracování návrhu smlouvy s podílovým fondem
Nyní je Váš osobní  makléř k dispozici, ihned zpracuje on- line Váš požadavek  v  zabezpečeném prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem a využitím jen pro Vás.  Makléřem předložená a Vámi elektronický odsouhlasená  smlouva s podílovým fondem uzavírá celý proces výběru.

 

RIO POJISTLINE je internetová aplikace umožňující nejen uzavření smlouvy, ale významnou službou  v osobním a zabezpečeném prostoru je i platební brána ČSOB banky, která je na úhradu pojistného k dispozici 24 hodin denně.

SLEVY ZA BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Aktualita

Chystáte letní dovolenou?

Netrapte se s kontrolu svých pojistných smluv sami doma. 
Naši pojišťovací makléři on line zkontrolují, upraví cenu a zajistí správnost.  
Likvidace pojistných událostí? Ano samozřejmě a všem klientům zdarma.
Jsme tu pro Vás.   

Informace o produktu

Kolektivní investování s podílovým fondem, a to nákupem podílových listů nebo akcií znamená zpravidla výhodnější míru zhodnocení prostředků než individuální investování pro běžného investora. Svěřujete své prostředky k investování správci fondu, což je většinou odborník, který kvalifikovaně rozhoduje o umístění vaší investice.  Právě nezávislost, s níž můžeme vybírat z dalších fondů nezávislých investičních společností, Vám dává vysokou přidanou hodnotu. K jednotlivým investičním záměrům sledujte produktová doporučení v textu naší nabídky.

Jak to bude

Co nejmenší pracnost a časové zatížení pro Vás je základem naší služby, přehled možností,  dostupnost služby a produktu, osobní odpovědnost vašeho osobního  makléře  a  Vaše spokojenost rozhodující.
1. V první kroku zadáte základní informace ke svému požadavku a ihned přehledně naleznete řadu zásadních informací pro předpokládanou výši investičního  zisku a podmínky investice v podílových fondech. Současně Vám zajistíme možnost  srovnání nabídky podílových fondů a jiná doporučení  makléřů - specialistů pro investice do podílových fondů.
2. V druhém kroku rozhodnete o svém výběru  o  předpokladu umístění investice do podílového fondu , uvedete Vaše kontaktní údaje  a závěrem potvrdíte svůj požadavek pro vypracování návrhu smlouvy s podílovým fondem.  Nyní je Váš osobní  makléř k dispozici, ihned zpracuje on- line Váš požadavek  v  zabezpečeném prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem a využitím jen pro Vás.  Makléřem předložená a Vámi elektronicky odsouhlasená  smlouva s podílovým fondem uzavírá celý proces výběru  žádaného investičního podílového fondu.