ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00
Kurzovní lístek
28.1. 29.1. Rozdíl
GBP 29,903 29,81 0,093
USD 22,883 22,916 -0,033
EUR 25,23 25,22 0,01
Investice

INVESTICE

Jednorázová investice
Pravidelná investice
1 Vyplňte formulář
2 Informace a výběr
3 Kontakt pro makléře
|Kč|
|Kč|
|Kč|
Jaké máte praktické zkušenosti s finančními produkty?
0
Nemám žádné zkušenosti / Mám zkušenosti s bankovními produkty (spořící účet, termínovaný vklad).
 
1
Mám zkušenosti také se stavebním spořením, životním pojištěním, důchodovým a penzijním spořením.
 
2
Mám zkušenosti také s investičními produkty (podílové listy, akcie apod.), mám základní znalosti a uvědomuji si rizika spojená s investováním / aktivně a pravidelně investuji déle než 6 měsíců.
 
3
Mám velké zkušenosti s investičními produkty (podílové listy, akcie apod.), mám široké znalosti auvědomuji si plně rizika spojená s investováním / aktivně investuji déle než 3 roky nebo se tím živím.
 
Vyberte variantu se správným řazením od produktů s nejvyšší do nejnižší míry likvidity?
0
Důchodové/penzijní spoření, otevřený podílový fond nebo akcie, termínovaný vklad.
 
1
Otevřený podílový fond nebo akcie, termínovaný vklad, důchodové/penzijní spoření.
 
0
Stavební spoření, důchodové/penzijní spoření, otevřený podílový fond nebo akcie.
 
Jaký je Váš investiční horizont, jak dlouhou dobu plánujete investovat?
8
Dlouhodobě, více než pět let.
 
5
Dva až pět let.
 
2
Jeden až dva roky.
 
0
Krátkodobě, maximálně jeden rok.
 
Jak způsobem budete investovat své prostředky?
0
Jednorázově, příp. v několika málo vkladech.
 
2
Pravidelnými vklady.
 
1
Nepravidelnými vklady v různé výši.
 
Co preferujete při investování, výnos nebo jistotu?
0
Preferuji jistotu (minimální riziko), i když to může znamenat nízký výnos.
 
3
Akceptuji částečné riziko, ale spíše nižší míru kolísání investice, investuji pro vyšší výnos a jsem si vědom(a), že hodnota mé investice může také poklesnout.
 
6
Preferuji vysoký výnos, i když to může znamenat, že hodnota mé investice bude výrazně kolísat.
 
Sníží-li se náhle hodnota Vaší investice o 10-15 %, jak zareagujete?
0
Okamžitě požádám o prodej investice a zabráním dalším ztrátám.
 
3
Počkám, bude-li hodnota investice i nadále výrazně klesat, požádám o její prodej.
 
6
Využiji této příležitosti a za nižší ceny zvýším svou investici.
 
Jakou část Vašeho majetku (resp. pravidelných příjmů) představuje zamýšlená investice?
0
Většinovou část, tedy více než 66 % majetku (příjmů).
 
1
Velmi významnou část, tedy 33-66 % majetku (příjmů).
 
3
Významnou část, tedy 10-33 % majetku (příjmů).
 
6
Nevýznamnou část, tedy méně než 10 % majetku (příjmů).
 
Určete, jak naložíte s investicí v případě neočekávané potřeby hotovostních prostředků?
0
Mám málo úspor a případná potřeba bude primárně vykryta přeměnou investice na hotové peníze.
 
2
Mám možnost případnou potřebu vykrývat z jiných úspor, ale může nastat také situace, kdy bude nezbytné převést celou investici na hotovost před zamýšleným investičním horizontem.
 
4
Mám dostatek úspor a já málo pravděpodobné, že případná hotovostní potřeba by mě vedla k výběru podstatné části investice.
 
Jaký máte postoj ke strategii investice a k rizikovému profilu Vaší investice?
0
Plánuji ponechat strategii investice nezměněnou po celou dobu investování.
 
3
Hodlám snižovat rizikovost portfolia postupným přechodem k méně rizikovým investicím.
 
6
Hlavní část období plánuji investici s max.výnosem, finální část horizontu pak s minimálním rizikem.
 
Znáte parametry následujících produktů a dokážete vysvětlit jejich základní vlastnosti a rozdíly? Můžete označit i více odpovědí najednou.
1
Termínované vklady, spořicí účty.
 
1
Pojištění včetně investičního životního pojištění.
 
1
Penzijní připojištění.
 
1
Podílové listy podílových fondů.
 
2
Dluhopisy, akcie.
 
2
Deriváty.
 
Sledujete aktuální dění a vývoj na kapitálových trzích?
0
Nesleduji vůbec.
 
1
Sleduji jen občas, ale nečiním samostatně investiční rozhodnutí.
 
2
Sleduji pravidelně a na základě získaných informací činím rozhodnutí.
 
2
Sleduji pravidelně a provádím investiční analýzy.
 
Jaké je Vaše vzdělání nebo povolání (současné či minulé)?
0
Není ekonomického směru a nijak nesouvisí s kapitálovými trhy.
 
1
Je ekonomického směru a (částečně) souvisí s kapitálovými trhy.
 
3
Přímo souvisí s investičními nástroji a analýzou kapitálových trhů.
 
Zaškrtněte odpovědi, u kterých umíte vysvětlit obsah pojmů/principů obchodů?
1
Obchodování s akciemi na BCPP.
 
1
Nákup a zpětný odkup podílového listu.
 
1
Indexový certifikát a ETF.
 
1
Měnové zajištění (hedging).
 
2
Termínované obchody (forward, swap…).
 
2
Short sell (krátký prodej).
 
Již jste v minulosti využil(a) tyto produkty a služby? Vyberte všechny správné odpovědi.
1
Dosud jsem neinvestoval(a) a nemám zkušenosti s investicemi (s výjimkou zajištěných bankovních produktů, stavebního spoření a penzijního připojištění)
 
1
Kapitálové životní pojištění nebo zajištěné fondy
 
1
Investiční životní pojištění
 
1
Podílové fondy (peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, akciové)
 
2
Služby obhospodařování portfolia (portfolio management)
 
2
Služby obchodníka s cennými papíry při investování do akcií nebo dluhopisů (vyjma účasti v privatizaci)
 
2
Služby obchodníka s cennými papíry při investování do certifikátů, derivátů či využívání jiné složky techniky obchodování
 


Kolektivní investování s podílovým fondem, a to nákupem podílových listů nebo akcií znamená zpravidla výhodnější míru zhodnocení prostředků než individuální investování pro běžného investora. Svěřujete své prostředky k investování správci fondu, což je většinou odborník, který kvalifikovaně rozhoduje o umístění vaší investice.  Právě nezávislost, s níž můžeme vybírat z dalších fondů nezávislých investičních společností, Vám dává vysokou přidanou hodnotu. K jednotlivým investičním záměrům sledujte produktová doporučení v textu naší nabídky.

Co nejmenší pracnost a časové zatížení pro Vás je základem naší služby, přehled možností,  dostupnost služby a produktu, osobní odpovědnost vašeho osobního  makléře  a  Vaše spokojenost rozhodující.
1. V první kroku zadáte základní informace ke svému požadavku a ihned přehledně naleznete řadu zásadních informací pro předpokládanou výši investičního  zisku a podmínky investice v podílových fondech. Současně Vám zajistíme možnost  srovnání nabídky podílových fondů a jiná doporučení  makléřů - specialistů pro investice do podílových fondů.
2. V druhém kroku rozhodnete o svém výběru  o  předpokladu umístění investice do podílového fondu , uvedete Vaše kontaktní údaje  a závěrem potvrdíte svůj požadavek pro vypracování návrhu smlouvy s podílovým fondem.  Nyní je Váš osobní  makléř k dispozici, ihned zpracuje on- line Váš požadavek  v  zabezpečeném prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem a využitím jen pro Vás.  Makléřem předložená a Vámi elektronicky odsouhlasená  smlouva s podílovým fondem uzavírá celý proces výběru  žádaného investičního podílového fondu.      

Kolektivní investování v podílových fondech, a to nákupem podílových listů nebo akcií znamená zpravidla výhodnější míru zhodnocení prostředků než individuální investování pro běžného investora. Svěřujete své prostředky k investování správci fondu, což je většinou odborník, který kvalifikovaně rozhoduje o umístění vaší investice.  K jednotlivým investičním záměrům sledujte doporučení vyplývající z vašeho rizikového profilu (dle vyhodnocení investičního dotazníku).

Kolektivní investování v podílových fondech, a to nákupem podílových listů nebo akcií znamená zpravidla výhodnější míru zhodnocení prostředků než individuální investování pro běžného investora. Svěřujete své prostředky k investování správci fondu, což je většinou odborník, který kvalifikovaně rozhoduje o umístění vaší investice.  K jednotlivým investičním záměrům sledujte doporučení vyplývající z vašeho rizikového profilu (dle vyhodnocení investičního dotazníku).

Co nejmenší pracnost a časové zatížení pro Vás je základem naší služby, přehled možností,  dostupnost služby a produktu, osobní odpovědnost vašeho osobního  makléře  a  Vaše spokojenost je rozhodující. 
1. V první kroku zadáte základní informace k svému požadavku a ihned přehledně naleznete řadu zásadních informací pro předpokládanou výši investičního  zisku a podmínky investice v podílových fondech. Současně Vám  zajistíte  nabídky podílových fondů a jiná doporučení  makléřů - specialistů pro investice do podílových fondů.
2. V druhém kroku rozhodnete o svém výběru  o  předpokladu umístění investice do podílového fondu , uvedete Vaše kontaktní údaje  a závěrem potvrdíte svůj požadavek pro vypracování návrhu smlouvy s podílovým fondem
Nyní je Váš osobní  makléř k dispozici, ihned zpracuje on- line Váš požadavek  v  zabezpečeném prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem a využitím jen pro Vás.  Makléřem předložená a Vámi elektronický odsouhlasená  smlouva s podílovým fondem uzavírá celý proces výběru.

Co nejmenší pracnost a časové zatížení pro Vás je základem naší služby, přehled možností,  dostupnost služby a produktu, osobní odpovědnost vašeho osobního  makléře  a  Vaše spokojenost je rozhodující. 
1. V první kroku zadáte základní informace k svému požadavku a ihned přehledně naleznete řadu zásadních informací pro předpokládanou výši investičního  zisku a podmínky investice v podílových fondech. Současně Vám  zajistíte  nabídky podílových fondů a jiná doporučení  makléřů - specialistů pro investice do podílových fondů.
2. V druhém kroku rozhodnete o svém výběru  o  předpokladu umístění investice do podílového fondu , uvedete Vaše kontaktní údaje  a závěrem potvrdíte svůj požadavek pro vypracování návrhu smlouvy s podílovým fondem
Nyní je Váš osobní  makléř k dispozici, ihned zpracuje on- line Váš požadavek  v  zabezpečeném prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem a využitím jen pro Vás.  Makléřem předložená a Vámi elektronický odsouhlasená  smlouva s podílovým fondem uzavírá celý proces výběru.

 

RIO POJISTLINE je internetová aplikace umožňující nejen uzavření smlouvy, ale významnou službou  v osobním a zabezpečeném prostoru je i platební brána ČSOB banky, která je na úhradu pojistného k dispozici 24 hodin denně.

SLEVY ZA BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Aktualita

Připojištění rizikových sportů

Chystáte se na lyže či na prkno?
Nezapomeňte při volbě parametrů svého cestovního pojištění vybrat připojištění rizikových sportů.

Informace o produktu

Kolektivní investování s podílovým fondem, a to nákupem podílových listů nebo akcií znamená zpravidla výhodnější míru zhodnocení prostředků než individuální investování pro běžného investora. Svěřujete své prostředky k investování správci fondu, což je většinou odborník, který kvalifikovaně rozhoduje o umístění vaší investice.  Právě nezávislost, s níž můžeme vybírat z dalších fondů nezávislých investičních společností, Vám dává vysokou přidanou hodnotu. K jednotlivým investičním záměrům sledujte produktová doporučení v textu naší nabídky.

Jak to bude

Co nejmenší pracnost a časové zatížení pro Vás je základem naší služby, přehled možností,  dostupnost služby a produktu, osobní odpovědnost vašeho osobního  makléře  a  Vaše spokojenost rozhodující.
1. V první kroku zadáte základní informace ke svému požadavku a ihned přehledně naleznete řadu zásadních informací pro předpokládanou výši investičního  zisku a podmínky investice v podílových fondech. Současně Vám zajistíme možnost  srovnání nabídky podílových fondů a jiná doporučení  makléřů - specialistů pro investice do podílových fondů.
2. V druhém kroku rozhodnete o svém výběru  o  předpokladu umístění investice do podílového fondu , uvedete Vaše kontaktní údaje  a závěrem potvrdíte svůj požadavek pro vypracování návrhu smlouvy s podílovým fondem.  Nyní je Váš osobní  makléř k dispozici, ihned zpracuje on- line Váš požadavek  v  zabezpečeném prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem a využitím jen pro Vás.  Makléřem předložená a Vámi elektronicky odsouhlasená  smlouva s podílovým fondem uzavírá celý proces výběru  žádaného investičního podílového fondu.