ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00

Vyberte rozsah pojištění majetku:

Nemovitost
Nemovitost
a
Domácnost
Domácnost
1 Vyplňte formulář
2 Získejte cenu
3 Vytiskněte smlouvu

Pojištění nemovitosti:

  
StandartDominantPremiant
Standart Dominant Premiant
požárvýbuchúder bleskupád letadlavichřicekrupobitízemětřesenípád stromů a stožárůtíha sněhuvodovodní škodamrázkouřnadzvuková vlnasesuv půdy a lavinnáraz vozidlasklo all risk (limit 20 000 Kč)vedlejší stavby nespecifikované v pojistné smlouvě 5% z pojistné částky (max. 100 000 Kč)stavební materiál mimo odcizení (limit 80 000 Kč)závady na vodovodním zařízení (limit 5 000 Kč)graffiti (limit 20 000 Kč na riziko vandalismu) Zahrnuje variantu Standartplus tato pojistná nebezpečí:odcizenívandalismuszkratpřepětí (limit 20 000 Kč/rok)zatečení atmosférických srážek (limit 20 000 Kč/rok)poškození fasády živočichy (limit 20 000 Kč/rok)vedlejší stavby nespecifikované v pojistné smlouvě 5% z pojistné částky (max. 100 000 Kč)stavební materiál mimo odcizení (limit 80 000 Kč)závady na vodovodním zařízení (limit 5 000 Kč)graffiti (limit 20 000 Kč na riziko vandalismu) Zahrnuje variantu Standartplus tato pojistná nebezpečí:odcizenívandalismuszkratpřepětí (limit 100 000 Kč/rok)zatečení atmosférických srážek (limit 100 000 Kč/rok)poškození fasády živočichy (limit 100 000 Kč/rok)ztráta vody (limit 100 000 Kč/rok)technická porucha (limit 100 000 Kč/rok)vedlejší stavby nespecifikované v pojistné smlouvě 5% z pojistné částky (bez maximálního limitu)stavební materiál mimo odcizení (limit 80 000 Kč)závady na vodovodním zařízení (limit 5 000 Kč)graffiti (limit 20 000 Kč na riziko vandalismu)
PSČ nemovitosti:
Oblast:
Ulice:
č.p.:
č.o.:
Obec:
Část obce:
Rodinný dům
Rekreační objekt
Byt
Garáž
Mobilheim
Rozestavěná stavba
Počet podlaží:
12
Sklep:
PodsklepenáNeodsklepená
Střecha:
SklonitáPlochá
Podkroví:
ObytnéNeobytné
Konstrukce:
ZděnáDřevěnáSmíšená
Konstrukce:
ZděnáDřevěnáSmíšená
Sklep:
PodsklepenáNepodsklepená
Podkroví:
ObytnéNeobytné
Střecha:
SklonitáPlochá
Bytový dům:
Typový důmNetypový dům
Konstrukce:
Zděná nebo montovanáKovováSmíšená
  
AnoNe
NezaplavenoJednouVícekrát
  
VýpočtemDle znaleckého posudkuJiným způsobem
Pojistná částka:  |Kč|
Plocha: |m2|
Provedení:  
BěžnéNadstandartní
Výše spoluúčasti:  
500Kč1000Kč5000Kč10000Kč

Pojištění domácnosti:

  
StandartDominantPremiant
Standart Dominant Premiant
požárvýbuchúder blesku pád letadla vichřicekrupobitízemětřesenípád stromů a stožárů tíha sněhu vodovodní škoda mráz kouř nadzvuková vlna sesuv půdy a lavin náraz vozidla sklo all risk (limit 20 000 Kč)stavební součásti 20% z pojistné částkyzávady na vodovodním zařízení (limit 5 000 Kč)náhradní ubytování (limit 30 000 Kč)domácí zvířata (limit 5 000 Kč) Zahrnuje variantu Standart a také tato pojistná nebezpečí:odcizenívandalismuszkratpřepětí (roční limit 20 000 Kč)zatečení atmosférických srážek (roční limit 20 000 Kč)sklokeramická deska (limit 10 000 Kč)stavební součásti 20% z pojistné částkyzávady na vodovodním zařízení (limit 5 000 Kč)náhradní ubytování (limit 30 000 Kč)domácí zvířata (limit 5 000 Kč) Zahrnuje variantu Standart a také tato pojistná nebezpečí:odcizenívandalismuszkratpřepětí (roční limit 100 000 Kč)zatečení atmosférických srážek (roční limit 100 000 Kč) ztráta vody (roční limit 100 000 Kč) technická porucha (roční limit 100 000 Kč) věci v zavazadlovém prostoru auta (limit 20 000 Kč) sklokeramická deska (limit 10 000 Kč)stavební součásti 20% z pojistné částky závady na vodovodním zařízení (limit 5 000 Kč)náhradní ubytování (limit 30 000 Kč) domácí zvířata (limit 5 000 Kč)
Adresa domácnosti je shodná s adresou nemovitosti
PSČ domácnosti:

Oblast:
Ulice:
č.p.:
č.o.:
Obec:
Část obce:
Plocha: |m2|
Obydlenost domácnosti:  
Trvale obydlenáTrvale neobydlená
NezaplavenoJednouVícekrát
VýpočtemJiným způsobem
Pojistná částka:|Kč|
Výše spoluúčasti:  
500Kč1000Kč5000Kč10000Kč
Datum počátku pojištění:
Četnost placení

Údaje o pojistníkovi:

Titul:
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Email:
Mobilní telefon:
PSČ:
Oblast:
Ulice:
č.p.:
č.o.:
Obec:
Část obce:
Národnost:
Korespondenční adresa je shodná s adresou trvalého bydliště
Ulice:
č.p.:
č.o.:
PSČ:
Město:
Část města:
Pojištěná či oprávněná osoba je shodná s pojistníkem

Údaje o pojištěné/oprávněné osobě:

Titul:
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Email:
Mobilní telefon:
PSČ:

Oblast:
Ulice:
č.p.:
č.o.:
Obec:
Část obce:
Národnost:
Korespondenční adresa je shodná s adresou trvalého bydliště
Ulice:
č.p.:
č.o.:
PSČ:
Město:
Část města:
Pojišťovaný je majetek Váš
Pojišťovaný majetek vlastní osoba Vám blízká
K pojišťovanému majetku máte jiný smluvní vztah
Pojišťovaným majetkem je zajištěna nějaká Vaše pohledávka
Pojišťovaný majetek se nachází v procesu insolvenčního řízení
Připojištění nemovitosti:
Připojištění domácnosti:

Studentské ubytování:

Limit pojistného plnění:  
30000Kč50000Kč100000Kč
Obec:
Část obce:
PSČ:
Oblast:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Č. evidenční:

Odpovědnost za újmu nemovitosti:

Odpovědnost za újmu domácnosti:

Připojištění individuálních věcí:

Přidat položku

Připojištění povodní a záplav:

Podlaží:

Poskytovatel pojištění ČSOB pojišťovna a.s. Vám umožní sjednat pojištění Vašeho majetku ihned on - line bez využití služeb makléře. Stačí jen nastavit rozsah pojištění,  zvolit možná připojištění, vyplnit požadované údaje a odeslat. Jak jednoduché.  Smlouva vzniká úhradou pojistného. Systém je Vám k dispozici a dostupný 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. 

Základem poskytované služby je okamžité sjednání majetkového pojištění.

Krok 1) zadáte  požadované parametry místa pojištění
Krok 2) obratem obdržíte přehlednou rekapitulaci vámi zvoleného rozsahu pojištění a cenu. V tomto kroku můžete také volbu vrátit zpět a dále váš požadavek libovolně upravovat, obrátit se na osobního makléře s požadavkem o alternativní kalkulaci jiného pojistitele, nebo rovnou potvrdit sjednání pojistné smlouvy
Krok 3) budete mít k dispozici pojistnou smlouvu včetně příslušných dokumentů

Aktualita

Chystáte letní dovolenou?

Netrapte se s kontrolu svých pojistných smluv sami doma. 
Naši pojišťovací makléři on line zkontrolují, upraví cenu a zajistí správnost.  
Likvidace pojistných událostí? Ano samozřejmě a všem klientům zdarma.
Jsme tu pro Vás.   

Informace o produktu

Poskytovatel pojištění ČSOB pojišťovna a.s. Vám umožní sjednat pojištění Vašeho majetku ihned on - line bez využití služeb makléře. Stačí jen nastavit rozsah pojištění,  zvolit možná připojištění, vyplnit požadované údaje a odeslat. Jak jednoduché.  Smlouva vzniká úhradou pojistného. Systém je Vám k dispozici a dostupný 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. 

Jak to bude

Základem poskytované služby je okamžité sjednání majetkového pojištění.

Krok 1) zadáte  požadované parametry místa pojištění
Krok 2) obratem obdržíte přehlednou rekapitulaci vámi zvoleného rozsahu pojištění a cenu. V tomto kroku můžete také volbu vrátit zpět a dále váš požadavek libovolně upravovat, obrátit se na osobního makléře s požadavkem o alternativní kalkulaci jiného pojistitele, nebo rovnou potvrdit sjednání pojistné smlouvy
Krok 3) budete mít k dispozici pojistnou smlouvu včetně příslušných dokumentů