ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00
Životní pojištění

Zvolte požadovanou službu:

Rizikové ( Úrazové )
Investiční ( Flexibilní )
Dětské programy
1 Specifikace požadavku
2 Kontakt pro makléře
|Kč|
|Kč|
Připojištění:
 Smrt následkem úrazu
 Pracovní neschopnost
 Trvalé následky úrazu
 Hospitalizace
 Velmi vážné nemoci a úrazy
 Invalidita nebo dlouhodobá péče
 Denní odškodné z úrazu

Dnes je běžné, že si pojišťujeme domy či vozidla. O náš majetek se bojíme. Nesmíme však zapomenout, že to nejcennější co máme, je naše zdraví. Životním pojištěním můžeme ochránit sebe a své blízké v případě výpadku příjmu z důvodu úrazu či nemoci. Pojišťovny se dnes maximálně snaží přizpůsobit požadavkům svých klientů pojistnými programy, které jsou variabilní. Každý si může nastavit rozsah pojištění dle vlastních požadavků a potřeb, aby eliminoval možná životní rizika. Jedním z největších životních rizik, které číhá na každého z nás, je dostatečné finanční zajištění rodiny v případě nešťastné, nenadále události.

Investiční životní pojištění patří již dlouhá léta k nejznámějším produktům na trhu. V jednom produktu se spojuje pojistná ochrana v kombinaci se spořením. Klienti tak mohou dosáhnout zajímavého zhodnocení finančních prostředků vynakládaných na zajištění rizik v případě výpadku příjmu. Je to velmi jednoduché. Část pojistného klient hradí na zvolené zajištění a část investuje, buď dle vlastního uvážení, nebo dle předdefinované strategie zvoleného pojistitele.

Dětské programy životního pojištění, obvykle sjednávají rodiče svým dětem do doby, než dospějí. Vytvořenou finanční rezervou jim částečně ulehčují vstup do dospělosti. Dětské pojištění tvoří převážné pojistná částka uzavřená pro případ smrti a dožití. Své děti pojistěte hlavně proti následkům úrazu a také proti vážným nemocem, kdy Vám pojistné plnění pomůže pokrýt výdaje na léčení, případně Váš příjem, pokud se o dítě nepřetržitě staráte. Dětské pojištění může být také součástí úrazového pojištění celé rodiny.

Základem poskytované služby je co nejmenší pracnost a Vaše časové zatížení. 

  1. V první kroku zadáte základní informace k výběru poskytovatele produktu

Základní informace k Vašemu výběru jsou připraveny k posouzení

  1. Ve druhém kroku rozhodnete o svém výběru  produktu a potvrdíte souhlas se zpracováním požadavku, uvedete Vaše kontaktní údaje a požadavky

Nyní je Vám náš makléř plně k dispozici

  1. Ve třetím kroku vstoupíte do Vašeho zabezpečeného prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem jen pro Vás

RIO POJISTLINE je internetová aplikace umožňující nejen uzavření smlouvy, ale významnou službou  v osobním a zabezpečeném prostoru je i platební brána ČSOB banky, která je na úhradu pojistného k dispozici 24 hodin denně.

SLEVY ZA BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Aktualita

Chystáte letní dovolenou?

Netrapte se s kontrolu svých pojistných smluv sami doma. 
Naši pojišťovací makléři on line zkontrolují, upraví cenu a zajistí správnost.  
Likvidace pojistných událostí? Ano samozřejmě a všem klientům zdarma.
Jsme tu pro Vás.   

Informace o produktu

Dnes je běžné, že si pojišťujeme domy či vozidla. O náš majetek se bojíme. Nesmíme však zapomenout, že to nejcennější co máme, je naše zdraví. Životním pojištěním můžeme ochránit sebe a své blízké v případě výpadku příjmu z důvodu úrazu či nemoci. Pojišťovny se dnes maximálně snaží přizpůsobit požadavkům svých klientů pojistnými programy, které jsou variabilní. Každý si může nastavit rozsah pojištění dle vlastních požadavků a potřeb, aby eliminoval možná životní rizika. Jedním z největších životních rizik, které číhá na každého z nás, je dostatečné finanční zajištění rodiny v případě nešťastné, nenadále události.

Jak to bude

Základem poskytované služby je co nejmenší pracnost a Vaše časové zatížení. 

  1. V první kroku zadáte základní informace k výběru poskytovatele produktu

Základní informace k Vašemu výběru jsou připraveny k posouzení

  1. Ve druhém kroku rozhodnete o svém výběru  produktu a potvrdíte souhlas se zpracováním požadavku, uvedete Vaše kontaktní údaje a požadavky

Nyní je Vám náš makléř plně k dispozici

  1. Ve třetím kroku vstoupíte do Vašeho zabezpečeného prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem jen pro Vás