ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00
Pojištění pro podnikatele

Zvolte požadovanou službu:

Pojištění podnikatelů
TIP
Vyřízení škod
Spolupráce
Pojištění
právní
ochrany
Kontrola
stávajícího
pojištění
Správa
pojistných
smluv
1 Specifikace požadavku
2 Kontakt pro makléře
Stavebnictví a průmysl
Doprava
Zemědělství
Zdravotnictví
Služby
Veřejný sektor

Kontrola stávajícího pojištění

Služba stěžejně zaměřená na zkvalitnění stávajícího rozsahu pojistného krytí a to na základě komplexního a odborného auditu předložených pojistných smluv a risk managementu podnikatelských rizik s ohledem na vykonávanou obchodní činnost. Součástí odborného auditu je zpracování komplexní koncepce pojistné ochrany s návrhy na zkvalitnění a úsporu běžně placeného pojistného

Rozsah realizovaných odborných služeb

 • odborná analytická zpráva o stávajícím stavu pojistné ochrany
 • posouzení kvality a dostatečnosti stávajícího pojistného krytí
 • posouzení stávajícího zabezpečení majetku
 • eliminace pojistitelných rizik spojených s obchodní činností
 • předložení návrhů na zkvalitnění stávající pojistné ochrany
 • realizace rizikové prohlídky míst pojištění a návrhy k ochraně a pojištění majetku

Správa pojistných smluv

Komplexní soubor odborných služeb určený pro malé, střední a korporátní podnikatele s důrazem na kvalitu pojistné ochrany a úspory nákladů.

Rozsah realizovaných odborných služeb

 • vypracování odborného auditu rozsahu stávajícího pojistného krytí s návrhem na zkvalitnění pojistné ochrany
 • předložení alternativních nabídek napříč pojistným trhem, a to s tlakem na cenu a rozsah pojistné ochrany
 • průběžná aktualizace a správa sjednané pojistné ochrany
 • zastřešení veškeré komunikace s pojistiteli
 • poradenská činnost
 • aktivní účast při realizaci Vašich návrhů ve všech oblastech finanční služby
 • bezplatná aktivní podpora při řízení pojistných událostí
 • služby v oblasti barterové kooperace a kapitalizace investic

Benefitní programy

 • zpřístupnění sofistikovaného systému RIO s okamžitým náhledem na aktuální pojistné smlouvy
 • zvýhodněné pojistné programy pro pojištění privátního majetku managemetu a zaměstnanců Vaší společnosti
 • finanční bonusy za alternativní kooperační akvizice (peer-to-peer)
 • reklamní podpora výrobků a služeb klientů na bázi internetových aplikací SG
 • zvyšování odbornosti pracovníků pověřených správou a realizací pojistné ochrany
 • realizace zvýhodněných IT služeb

Vyřízení škod

Námi poskytované služby při řízení likvidací pojistných událostí vnímáme jako cestu k odstranění situací komplikujících Vaše obchodní aktivity. Při řízení pojistných událostí ve prospěch našich klientů využíváme veškerých nástrojů s cílem co nejrychlejšího a nejefektivnějšího uzavření šetření vzniklé pojistné události s maximální výplatou pojistného plnění.

Rozsah poskytovaných služeb při řízení likvidací pojistných událostí

 • služby spočívající v okamžité a odborné pomoci při vzniku pojistných událostí
 • odborné vyhodnocení a návrh optimálního postupu při řízení pojistných událostí
 • komplexní převzetí řízení likvidace pojistných událostí
 • revize již řešených pojistných událostí a finančního plnění pojistitele
 • využití opravných prostředků při ukončení pojistné události bez pojistného plnění
 • zpřístupnění sofistikovaného systému RIO s okamžitým náhledem na aktuální stav řízené pojistné události
 • zvyšování Vaší odbornosti a odbornosti pracovníků pověřených řízením likvidace pojistných událostí ve Vaší společnosti

Pojištění právní ochrany

Mějte svého firemního právníka neustále k dispozici! Nabízíme zprostředkování právní ochrany a sjednáním tohoto pojištění si zabezpečíte právní poradenství, platby za advokáta, soudní řízení, vypracování znaleckých posudků či služby tlumočníka. Šetřete svůj čas, peníze a stres v případě řešení sporů.

Spolupráce

Finanční profit z podílu na zisku z vázané činnosti a lobbingu vedoucího k zapojení dalších subjektů do Programu Partner.

Jedinečná možnost rozšířené spolupráce ve formátu peer to peer (P2P), spojené podílem na zisku z vázané činnosti a úhradou vlastních nákladů vynaložených při realizaci pojistného krytí. Spolupráce spočívá ve využití vzájemného obchodního potencionálu s dalším profitem nad rámec standardní spolupráce.

 • přímý finanční profit za lobbing u Vašich partnerů, subdodavatelů a dalších osob vedoucí k zapojení třetích osob do Programu Partner
 • finanční bonusy za alternativní kooperační akvizice prostřednictvím Sillet Group a.s.
 • spolupráce s možností vzájemné prezentace a propagace
 • služby v oblasti barterové kooperace
 • kooperace při využívání komplexních služeb v oblasti kapitalizace investic
 • finanční bonusy za zprostředkování realizace pojištění zaměstnanců

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

 

Současným trendem firem a podnikatelů je zvyšující se zájem o realizaci outsourcingových a komplexních služeb v rámci zabezpečení své pojistné ochrany. Stupňuje se vědomí o nevyzpytatelnosti a množství rizik, které mohou reálně nastat, ohrožují jejich obchodní aktivity a mohou být příčinou finanční ztráty na vrub podnikatelských aktivit.

 

Jsme ve Váš prospěch připraveni tato rizika identifikovat, minimalizovat a realizovat veškeré kroky, vedoucí ke sjednání kvalitní pojistné ochrany, navíc s tlakem na úsporu nákladů a výslednou cenu.

VYŘÍZENÍ ŠKOD

Profesionální a odborné řízení POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ je základním pilířem efektivní komunikace s pojistiteli při odstranění následků vzniklých škod. Jsme Vás připraveni efektivně zastupovat při řízení likvidace ihned po vzniku škody a to návrhem optimálního postupu, nahlášením, zajištěním likvidátora k prvotní prohlídce, administrativním zpracováním potřebné dokumentace a komplexním zastřešením s tlakem na co nejrychlejší vyřízení s maximálním pojistným plněním. Nedílnou součástí našich služeb je i zastupování v případech již nahlášených pojistných událostí či zastupování v rámci odvolacího řízení zamítnutých pojistných událostí.

SPOLUPRÁCE

 

Každý úspěch a neúspěch, zisk nebo ztráta je spojena s uměním nalézt nové obchodní možnosti s využitím stávajícího obchodního potenciálu. Naše společnost Vám dává možnost vzájemné spolupráce na základě systému formátu peer to peer (P2P), který je spojen se společným ziskem a snížením vlastních nákladů.

 

S ohledem na zvýšení efektivnosti vzájemné komunikace vám bude vždy k dispozici dvoučlenný tým, který s vámi bude po celou dobu až do navázání smluvního vztahu osobně komunikovat.

POJIŠTĚNÍ PŘÁVNÍ OCHRANY

 

Ve spolupráci s D.A.S. Rechtsschutz AG je pro vás připraven soubor pojistných produktů, se kterými získáte jistotu právní ochrany. Se svým osobním firemním právníkem můžete přijímat rozhodnutí pro větší prosperitu svého podnikání.

 

Poskytované právní služby jsou zaměřeny na veškeré subjekty věnující se podnikatelské činnosti.

KONTROLA STÁVAJÍCÍHO POJIŠTĚNÍ

 

Kvalita pojistné ochrany a její efektivita při minimalizaci vzniklých škod je základním principem jakéhokoliv pojištění. Odbornou kontrolou Vašich stávajících pojistných smluv jsme připraveni zefektivnit ochranu Vašeho movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti.

 

Nedílnou součástí našich komplexních služeb je i návrh optimalizace ceny s tlakem na úsporu Vašich nákladů sjednaných pojistných smluv.

SPRÁVA POJISTNÝCH SMLUV

 

Již od roku 1996 svým klientům poskytujeme soubor komplexních, pojistně – technických služeb určené pro malé, střední a korporátní klientely, kteří svou pojistnou ochranu zcela účelně svěřuje naší makléřské společnosti do správy.

Služby, které již v dnešní době patří ke standardům ochrany a správy pojistných rizik podnikatelů, zcela prokazatelně plní svůj účel orientovaný na snížení nákladů, kvalitu a aktuálnost sjednaného rozsahu pojistné ochrany, rychlosti při likvidaci pojistných událostí a další podpory odborných služeb ve prospěch klientů pojišťovacího makléře.

Krok 1) vyberte si typ služby a vyplňte stěžejní parametry

Krok 2) odešlete váš požadavek na zpracování našemu makléři, který osobně požadavek zpracuje a předloží návrh komplexního řešení (popř. vás kontaktuje pro doplnění informací)

Krok 3) po vzájemné dohodě budou realizovány veškeré předem dohodnuté a vámi požadované odborné činnosti a to vždy s předložením k vaší finální akceptaci  
 

Po celou dobu realizace vašeho požadavku vám bude k dispozici osobní makléř, který bude zastřešovat veškerou činnost celého týmu POJISTLINE.cz

RIO POJISTLINE je internetová aplikace umožňující nejen uzavření smlouvy, ale významnou službou  v osobním a zabezpečeném prostoru je i platební brána ČSOB banky, která je na úhradu pojistného k dispozici 24 hodin denně.

SLEVY ZA BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Krok 1) zadejte požadovaná data a co nejvíce specifických informací ke vzniklé pojistné události 

Krok 2) odešlete váš požadavek na zpracování našemu makléři, který osobně pojistnou událost zreviduje, navrhne optimální postup řízení s možností okamžité odborné pomoci (popř. vás kontaktuje s požadavkem na doplnění stěžejních informací)

Krok 3) pověřený makléř po celou dobu řízení poskytuje odborou pomoc s ohledem na co nejrychlejší a maximální pojistné plnění pojistitele
 

Nabízíme také další služby v oblasti zvyšování odbornosti při řešení pojistných událostí, či revize již nahášených a ukončených pojistných událostí bez výplaty pojistného plnění. 

Krok 1) zadejte požadovaná data 

 

Krok 2) po odeslání požadovaných dat budete kontaktováni týmem POJISTLINE.cz, který vám sdělí základní informace o možnostech vzájemné spolupráce. Po celou dobu formování rozsahu vzájemné spolupráce vám bude k dispozici pověřený pracovník, který vám poskytne maximum informací a zodpoví veškeré vaše dotazy  

 

Krok 3) po uzavření dohodnuté smluvní spolupráce již budete moci v plné míře využívat profitu peer to peer (P2P), či jiné formy spolupráce Programu Partner 

 

 

Krok 1) vyberte si typ služby a vyplňte stěžejní parametry
Krok 2) po odeslání vás bude kontaktovat pověřený makléř POJISTLINE.cz, který dohodne specifický rozsah vámi požadované služby
Krok 3) na základě vzájemné dohody vám makléře POJISTLINE.cz předloží auditní zprávu k vámi požadované službě a to s návrhem nové koncepce na zkvalitnění a úsporu běžně placeného pojistného vaší stávající pojistné ochrany

 

Vámi požadovanou službu je možné dále rozšířit i o následnou komplexní správu vaší pojistné ochrany, kdy pověřený makléř POJISTLINE.cz bude připraven bezplatně vyřídit veškeré vaše potřeby a požadavky. Zpracované výstuby vám budou vždy předloženy k finální akceptaci.

Krok 1) zadejte požadovaná data

Krok 2) po odeslání vás bude kontaktovat osobní makléř POJISTLINE.cz, který dohodne specifický rozsah vámi požadované služby

Krok 3) na základě vzájemné dohody vám osobní makléř POJISTLINE.cz předloží auditní zprávu k vámi požadované službě, včetně návrhu nové koncepce na zkvalitnění a úsporu běžně placeného pojistného vaší stávající pojistné ochrany


Následná správa vaší pojistné ochrany je již dále bezplatně realizována týmem makléřů POJISTLINE.cz, kteří jsou připraveni na vyřízení veškerých vašich aktuálních potřeb a požadavků. Osobním makléřem realizované výstupy vám budou následně předkládány k finální akceptaci. 

Krok 1) vyberte si typ služby a vyplňte stěžejní parametry

Krok 2) odešlete váš požadavek na zpracování našemu makléři, který osobně zpracuje nabídky jednotlivých pojistitelů (popř. vás kontaktuje pro doplnění informací)

Krok 3) v klientské zóně "moje smlouva" vám makléř předloží návrh pojistné smlouvy, ve které můžete návrh smlouvy společně upravit, nebo svou akceptací přímo potvrdit požadavek na vypracování originálu pojistné smlouvy, a to včetně možnosti úhrady prvního pojistého prostřednictvím platební brány  
 

Po vaší akceptaci bude originál pojistné smlouvy zaslán na vaši adresu.

Krok 1) vyberte si typ služby a vyplňte stěžejní parametry

Krok 2) odešlete váš požadavek našemu makléři, který zpracuje návrh pojistné smlouvy (popř. vás bude kontaktuje pro doplnění informací)

Krok 3) v klientské zóně "moje smlouva" vám makléř předloží návrh pojistné smlouvy, ve které můžete návrh smlouvy společně upravit, nebo svou akceptací přímo potvrdit požadavek na vypracování originálu pojistné smlouvy, a to včetně možnosti úhrady prvního pojistého prostřednictvím platební brány  
 

Po vaší akceptaci bude originál pojistné smlouvy zaslán na vaši adresu.

Aktualita

Chystáte letní dovolenou?

Netrapte se s kontrolu svých pojistných smluv sami doma. 
Naši pojišťovací makléři on line zkontrolují, upraví cenu a zajistí správnost.  
Likvidace pojistných událostí? Ano samozřejmě a všem klientům zdarma.
Jsme tu pro Vás.   

Informace o produktu

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

 

Současným trendem firem a podnikatelů je zvyšující se zájem o realizaci outsourcingových a komplexních služeb v rámci zabezpečení své pojistné ochrany. Stupňuje se vědomí o nevyzpytatelnosti a množství rizik, které mohou reálně nastat, ohrožují jejich obchodní aktivity a mohou být příčinou finanční ztráty na vrub podnikatelských aktivit.

 

Jsme ve Váš prospěch připraveni tato rizika identifikovat, minimalizovat a realizovat veškeré kroky, vedoucí ke sjednání kvalitní pojistné ochrany, navíc s tlakem na úsporu nákladů a výslednou cenu.

Jak to bude

Krok 1) vyberte si typ služby a vyplňte stěžejní parametry

Krok 2) odešlete váš požadavek na zpracování našemu makléři, který osobně požadavek zpracuje a předloží návrh komplexního řešení (popř. vás kontaktuje pro doplnění informací)

Krok 3) po vzájemné dohodě budou realizovány veškeré předem dohodnuté a vámi požadované odborné činnosti a to vždy s předložením k vaší finální akceptaci  
 

Po celou dobu realizace vašeho požadavku vám bude k dispozici osobní makléř, který bude zastřešovat veškerou činnost celého týmu POJISTLINE.cz