ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00
Pojištění odpovědnosti

Vyberte rozsah pojištění odpovědnosti:

V
občanském
životě
Zaměstnance
při
výkonu povolání
Vlastníka, držitele,
nájemce nebo
správce nemovitosti
Vlastníka
nebo
opatrovatele zvířete
Vlastníka nebo
provozovatele
plavidla
Modeláře
Za újmu
způsobenou
provozem plavidla
Podnikatele
1 Vyplňte formulář
2 Kontakt pro makléře
Limit pojistného plnění:
Spoluúčast:
Specifikace:

Pojištění odpovědnosti bývá často označováno jako "pojistka na blbost". Každý z nás se může dostat do situace, kdy neúmyslně způsobí někomu škodu. Toto pojištění chrání Vás, členy domácnosti (včetně domácích mazlíčků) a příp. pomocníků v domácnosti. Život je plný nešikovných situací. Pojištění za Vás hradí škody. Sjednává se bez spoluúčasti (tj. že v případě pojistné události se nepodílíte žádnou částkou na pojistném plnění), stačí si jen zvolit limit pojistného plnění hned v dalším kroku.

Pokud způsobíte při plnění pracovních povinností svému zaměstnavateli škodu, je zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás její náhradu, a to až do výše 4,5 násobku Vaší hrubé mzdy. Této výši má odpovídat nastavený limit pojistného plnění. Produkty jednotlivých pojistitelů jsou variabilní, s celosvětovým územním rozsahem, volitelnou spoluúčastí a možností různých připojištění. Lze připojistit řízení dopravního prostředku (což mohou být i vysokozdvižné vozíky), pokuty a penále aj. Pojištění chrání i brigádníky a práce vykonávané na dohodu.

Pokrývá odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.

Připojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel. Pojistná ochrana zahrnuje také újmu, kterou zvířata způsobila při pastvě na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách. Připojištění se nevztahuje pouze na vlastníka zvířete, spolupojištěným je také opatrovatel zvířete, kterému vlastník svěřil zvíře k opatrování.

Připojištění se vztahuje na pojištění malého plavidla, které podléhá evidenci v plavebním rejstříku Státní plavební správy, a které nepodléhá povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla. Připojištění se vztahuje také na osobu, které pojištěný svěřil plavidlo k řízení, ale pozor  nevztahuje se na plavidla určená k výdělečným účelům.

Připojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou provozem radiem řízených modelů. Předmětem pojištění jsou automobilové, letecké a železniční modely. Pojištění lze sjednat pouze po předložení dokladu o členství v příslušném modelářském klubu.

Jedná se o pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou při rekreační plavbě plachetnice a motorových člunů s délkou plavidla do 12 metrů a výkonem motoru do 200 kW.

  • vydání potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu v anglickém jazyce tzv. Modré karty (International Pleasure Craft Liability Insurance Card)
  • možnost sjednání krátkodobého pojištění (1, 2 nebo 3 měsíce) možnost sjednat pro provoz vlastní nebo pronajaté lodi
  • územní platnost od ČR po celou Evropu a Středozemní moře

Základem poskytované služby je co nejmenší pracnost a Vaše časové zatížení. 

  1. V prvním kroku zadáte základní informace k výběru poskytovatele produktu

Základní informace k Vašemu výběru jsou připraveny k posouzení

  1. Ve druhém kroku rozhodnete o svém výběru produktu a potvrdíte souhlas se zpracováním požadavku, uvedete Vaše kontaktní údaje a požadavky

Nyní je Vám náš makléř plně k dispozici

  1. Ve třetím kroku vstoupíte do Vašeho zabezpečeného prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem jen pro Vás

RIO POJISTLINE je internetová aplikace umožňující nejen uzavření smlouvy, ale významnou službou  v osobním a zabezpečeném prostoru je i platební brána ČSOB banky, která je na úhradu pojistného k dispozici 24 hodin denně.

SLEVY ZA BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Aktualita

Chystáte letní dovolenou?

Netrapte se s kontrolu svých pojistných smluv sami doma. 
Naši pojišťovací makléři on line zkontrolují, upraví cenu a zajistí správnost.  
Likvidace pojistných událostí? Ano samozřejmě a všem klientům zdarma.
Jsme tu pro Vás.   

Informace o produktu

Pojištění odpovědnosti bývá často označováno jako "pojistka na blbost". Každý z nás se může dostat do situace, kdy neúmyslně způsobí někomu škodu. Toto pojištění chrání Vás, členy domácnosti (včetně domácích mazlíčků) a příp. pomocníků v domácnosti. Život je plný nešikovných situací. Pojištění za Vás hradí škody. Sjednává se bez spoluúčasti (tj. že v případě pojistné události se nepodílíte žádnou částkou na pojistném plnění), stačí si jen zvolit limit pojistného plnění hned v dalším kroku.

Jak to bude

Základem poskytované služby je co nejmenší pracnost a Vaše časové zatížení. 

  1. V prvním kroku zadáte základní informace k výběru poskytovatele produktu

Základní informace k Vašemu výběru jsou připraveny k posouzení

  1. Ve druhém kroku rozhodnete o svém výběru produktu a potvrdíte souhlas se zpracováním požadavku, uvedete Vaše kontaktní údaje a požadavky

Nyní je Vám náš makléř plně k dispozici

  1. Ve třetím kroku vstoupíte do Vašeho zabezpečeného prostoru „MOJE SMLOUVA“ v systému RIO POJISTLINE s unikátním přístupovým heslem jen pro Vás