ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00

SLUŽBY

AUDIT POJIŠTĚNÍ

Současným trendem firem a podnikatelů je zvyšující se zájem o realizaci outsourcingových a komplexních služeb v rámci zabezpečení své pojistné ochrany. Stupňuje se vědomí o nevyzpytatelnosti a množství rizik, které mohou reálně nastat, ohrožují jejich obchodní aktivity a mohou být příčinou finanční ztráty na vrub podnikatelských aktivit. Jsme ve Váš prospěch připraveni tyto rizika minimalizovat a realizovat veškeré kroky, vedoucí ke sjednání kvalitní pojistné ochrany, navíc s tlakem na úsporu nákladů a výslednou cenu.

Jsme připraveni realizovat:
 • vypracování odborného auditu rozsahu stávajícího pojistného krytí
 • předložení závěrečné zprávy s návrhem na zkvalitnění pojistné ochrany
 • tendr na pojistitele s návrhem alternativních nabídek napříč pojistným trhem, a to s tlakem na cenu a rozsah pojistné ochrany
 • zastřešení veškeré komunikace s pojistiteli
 • poradenskou činnost v pojišťovnictví
 • aktivní účast při realizaci Vašich návrhů ve všech oblastech finanční služby

Benefitní programy v rámci komplexní spolupráce:
 • zpřístupnění sofistikovaného systému RIO s okamžitým náhledem na aktuální pojistné smlouvy
 • realizace zvýhodněných pojistných programů pro pojištění privátního majetku managemetu a zaměstnanců Vaší společnosti
 • finanční bonusy za alternativní kooperační akvizice (peer-to-peer)
 • reklamní podpora výrobků a služeb klientů na bázi internetových aplikací SG
 • zvyšování odbornosti pracovníků pověřených správou a realizací pojistné ochrany
 • realizace zvýhodněných IT služeb

Našim cílem je nabídnout a ve Váš prospěch realizovat takové optimální řešení, které by splňovalo Vaše aktuální požadavky a potřeby.

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Námi poskytované služby při řízení likvidací pojistných událostí vnímáme jako cestu k odstranění komplikací při vzniku a likvidaci pojistných událostí. Při řízení pojistných událostí ve prospěch našich klientů využíváme veškerých nástrojů, s cílem co nejrychlejšího a nejefektivnějšího uzavření šetření vzniklé pojistné události s maximální výplatou pojistného plnění.

Využijte našich služeb:
 • okamžitá a odborná pomoc při vzniku pojistných událostí
 • profesionální vyhodnocení a návrh optimálního postupu při řízení specifické pojistné události
 • komplexní převzetí řízení likvidace pojistných událostí
 • revize již řešených pojistných událostí a finančního plnění pojistitele
 • vyhodnocení opravných prostředků při ukončení pojistné události bez pojistného plnění
 • zpřístupnění sofistikovaného systému RIO s okamžitým náhledem na aktuální stav řízené pojistné události
 • zvyšování Vaší odbornosti a odbornosti pracovníků pověřených řízením likvidace pojistných událostí ve prospěch Vašich klientů
Využijte kontaktního formuláře a nechte pracovat svého makléře …